Persatuan Alumni USM merupakan sebuah badan organisasi bukan kerajaan yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Semenjak awal pertubuhan, sebuah Perlembagaan telah dirangka sebagai rujukan dalam pengurusan pentadbiran organisasi Persatuan Alumni USM.
Sepanjang pentadbiran PAUSM yang silih berganti setiap 2 tahun sekali selepas Mesyuarat Agung Tahunan, beberapa versi Perlembagaan telah terhasil. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Eksekutif PAUSM sesi 2015-2017 telah mengambil inisiatif untuk memperkemas semula Perlembagaan PAUSM supaya maklumat lebih teratur dan jelas.
Perlembagaan PAUSM boleh dirujuk di pautan berikut : PERLEMBAGAAN PAUSM.
Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!