Lambang/logo Persatuan ini terdiri daripada empat huruf iaitu AUSM. Huruf 'A' adalah singkatan daripada perkataan Alumni manakala USM merujuk kepada Universiti Sains Malaysia.

Warna ungu adalah simbol kepada warna rasmi bagi Universiti Sains Malaysia manakala warna jingga melambangkan kerjasama yang wujud antara satu sama lain bagi mencapai visi dan objektif persatuan.

Logo ini telah direkabentuk semula oleh Cik Noor Shahada Mohd Fauzi (Pegawai Teknologi Maklumat PAUSM) pada tahun 2010. Logo asal telah dicipta oleh Chian Sin Ye, graduan USM (Seni Bina-HBP '99) semasa Pertandingan Mencipta Logo Persatuan Alumni USM pada tahun 2004. Logo asal adalah seperti berikut :
Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!