Jenis Keahlian
Keahlian terbahagi kepada tiga kategori iaitu:
  • Ahli Biasa: Semua ahli yang dianugerahi Ijazah/Diploma/Sijil oleh Universiti Sains Malaysia;
  • Ahli Bersekutu: Semua staf sepenuh masa yang berkhidmat dengan Universiti Sains Malaysia;
  • Ahli Kehormat: Individu-individu tertentu yang dipilih dan dijemput oleh Jawatankuasa Eksekutif menjadi ahli.

Yuran Keahlian
  • Alumni yang ingin berdaftar menjadi ahli PAUSM hanya perlu membayar yuran sebanyak RM100 sahaja untuk keahlian SEUMUR HIDUP.
  • Tiada yuran bulanan dikenakan.
  • Bayaran boleh dibuat melalui cek/wang pos/bayaran tunai/deposit tunai di atas nama PERSATUAN ALUMNI USM.

Cara Pendaftaran
Pendaftaran perlu dibuat dengan mengisi borang keahlian melalui beberapa cara:
  • Hadir sendiri ke Pejabat Sekretariat Persatuan Alumni USM.
  • Memuat turun borang keahlian dari laman web dan dipos/diemel kembali kepada pihak sekretariat PAUSM beserta bukti resit pembayaran yuran. Borang keahlian boleh dimuat turun di sini.
  • Pendaftaran juga boleh dibuat secara online di sini.
Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!