Objektif 

  • Menggalakkan interaksi dalam kalangan ahli, mahasiswa USM dan pihak berkuasa USM, melalui program bersama untuk memperkasakan bidang sains, sosial dan budaya;
  • Menyertai secara aktif dalam pembangunan intelektual di USM melalui program seperti persidangan, seminar, penulisan dan penyelidikan;
  • Mempromosikan kebajikan dan kepentingan PAUSM;
  • Menggalakkan a spirit of fraternity dan perasaan kekitaan dalam kalangan ahli PAUSM melalui perhubungan rapat untuk faedah bersama;
  • Menggalakkan pembangunan dan kemajuan yang berterusan dalam kalangan ahli PAUSM.

Motto 


“Wadah Untuk Alumni Menyumbang Dan Berjaringan”
Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!