Pulau Pinang, 23 Oktober 2014 : Berikut adalah jadual terkini upacara konvokesyen ke-50 Universiti Sains Malaysia. Tahniah diucapkan kepada semua bakal alumni USM. Selamat bergraduasi.

Sidang Pertama / First Session
Rabu, 5 November 2014, 10.00 pagi / Wednesday, 5 November 2014, 10:00 am
 • Ijazah Kehormat / Honorary Degree
 • Doktor Falsafah / Doctor of Philosophy
 • Doktor Kesihatan Awam / Doctor of Public Health
 • Doktor Kesihatan Awam Pergigian / Doctor of Public Dental Health
 • Doktor Pendidikan / Doctor of Education
 • Sarjana Pentadbiran Awam / Master of Public Administration

Sidang Kedua / Second Session
Khamis, 6 November 2014, 9.00 pagi / Thursday, 6 November 2014, 9:00 am
 • Ijazah Kehormat / Honorary Degree
 • Profesor Emeritus / Professor Emeritus
 • Sarjana Sains (Tulen)* / Master of Science (Pure)*
 • Sarjana Sains (Sains Gunaan)* / Master of Science (Applied Science)*
 • Sarjana Sains (Kejuruteraan)* / Master of Science (Engineering)*
 • Sarjana Sains (Kesihatan/Perubatan/Pergigian)* / Master of Science (Health/Medicine/Dentistry)*
 • Sarjana Sastera* / Master of Arts*
 • Sarjana Sains Kemasyarakatan* / Master of Social Science*
 • Sarjana Perubatan / Master of Medicine
 • Sarjana Patologi / Master of Pathology
 • Sarjana Pembedahan Oral Dan Maksilofasial / Master of Oral And Maxillofacial Surgery
 • Sarjana Pergigian Restoratif / Master of Restorative Dentistry
 • Sarjana Pergigian PediatrikMaster of Paediatric Dentistry
 • Sarjana Neurosains / Master of Neuroscience
 • Sarjana Surgeri / Master of Surgery
 • Sarjana Kesihatan Awam / Master of Public Health
 • Sarjana Kesihatan Awam Pergigian / Master of Dental Public Health
 • Sarjana Farmasi (Farmasi Klinikal) / Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
 • Doktor Perubatan / Doctor of Medicine
 • Doktor Pergigian / Doctor of Dental Surgery
*penyelidikan / *Research Mode

Sidang Ketiga / Third Session
Khamis, 6 November 2014, 3.00 petang / Thursday, 6 November 2014, 3:00 pm
 • Sarjana Sains (Tulen) / Master of Science (Pure)
 • Sarjana Sains (Sains Gunaan) / Master of Science (Applied Science)
 • Sarjana Sains (Kejuruteraan) / Master of Science (Engineering)
 • Sarjana Sains (Kesihatan, Perubatan dan Pergigian) / Master of Science (Health, Medicine and Dentistry)
 • Sarjana Pendidikan / Master of Education
 • Sarjana Sastera / Master of Arts
 • Sarjana Komunikasi / Master of Communication
 • Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kajian Asia) / Master of Social Sciences (Asian Studies)
 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan / Master of Business Administration
 • Sarjana Kerja Sosial / Master of Social Work
 • Sarjana Pengurusan Ekonomi / Master of Economic Management
 • Sarjana Kaunseling / Master of Counselling
 • Sarjana Kajian Antarabangsa & Diplomasi (Kajian Eropah) / Master of International and Diplomacy Studies
 • Sarjana Instruksi Multimedia / Master of Multimedia

Sidang Keempat / Fourth Session
Jumaat, 7 November 2014, 9.00 pagi / Friday, 7 November 2014, 9:00 am
 • SM Pendidikan / Bachelor of Education
 • SM Farmasi / Bachelor of Pharmacy
 • SM Farmasi (UA) / Bachelor of Pharmacy (UA)
 • SM Sains Komputer / Bachelor of Computer Science
 • SM Sains Kemasyarakatan / Bachelor of Social Science
 • SM Sains Kemasyarakatan (JJ) / Bachelor of Social Science (JJ)

Sidang Kelima / Fifth Session
Jumaat, 7 November 2014, 3.30 petang / Friday, 7 November 2014, 3:30 pm
 • Diploma Pendidikan / Diploma of Education
 • SM Sains / Bachelor of Science
 • SM Sains (JJ) / Bachelor of Science (JJ)
 • SM Perakaunan / Bachelor of Accounting
 • SM Sastera (Seni) / Bachelor of Arts (Fine Arts)
 • SM Seni Halus / Bachelor of Fine Arts
 • SM Seni Muzik / Bachelor of Music

Sidang Keenam / Sixth Session
Sabtu, 8 November 2014, 9.00 pagi / Saturday, 8 November 2014, 9:00 am
 • SM Sastera / Bachelor of Arts
 • SM Sastera (JJ) / Bachelor of Arts (JJ)
 • SM Sastera dengan Pendidikan / Bachelor of Arts with Education
 • SM Sastera (Bahasa Inggeris untuk Profesional) / Bachelor of Arts (English for Professionals)
 • SM Teknologi / Bachelor of Technology

Sidang Ketujuh / Seventh Session
Sabtu, 8 November 2014, 3.00 petang / Saturday, 8 November 2014, 3:00 pm

 • SM Sains Gunaan / Bachelor of Applied Science
 • SM Kejuruteraan / Bachelor of Engineering

Sidang Kelapan / Eighth Session
Ahad, 9 November 2014, 9.00 pagiSunday, 9 November 2014, 9:00 am
 • SM Sains Kesihatan / Bachelor of Health Science
 • SM Sains (Sains Forensik) / Bachelor of Science (Forensic Science)
 • SM Komunikasi / Bachelor of Communication
 • SM Sains dengan Pendidikan / Bachelor of Science with Education
 • SM Sains (PBP) / Bachelor of Science (HBP)
 • SM Seni Bina / Bachelor of Architecture

Sidang Kesembilan / Ninth Session
Ahad, 9 November 2014, 3.00 petang / Sunday, 9 November 2014, 3:00 pm
 • SM Pengurusan / Bachelor of Management
 • SM Pengurusan (UA) / Bachelor of Management (UA)
 • SM Pengurusan (JJ) / Bachelor of  Management (JJ)
 • Diploma Kejururawatan / Diploma of Nursing

UA = Academic Collaboration
JJ = Distance Education
USM Convocation Official Portal: http://registry.usm.my/konvo/

Oleh : Nurul Hidayah Termiji
Sumber :http://www.myusminfo.com/convo2014/
Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!