Pulau Pinang, 28 April 2015 : Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia (PAUSM) ingin mengucapkan tahniah kepada semua alumni Universiti Sains Malaysia.

Sempena Upacara Konvokesyen USM ke- 51 ini, Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia [PAUSM] telah mengambil peluang membuka kaunter bagi berkomunikasi secara langsung dengan graduan alumni USM. Ia juga merupakan satu usaha untuk memperkenalkan PAUSM kepada graduan Alumni di samping mencari peluang untuk memaksimumkan bilangan Alumni yang berdaftar. Selain itu juga, graduan yang telah berdaftar dengan PAUSM terus mendapat kad secara segera serta menikmati segala kemudahan yang telah diberikan.

Berikut merupakan aktiviti-aktiviti PAUSM sepanjang upacara Konvokesyen USM ke-51 baru-baru ini.Teks / Foto : Nurul Hidayah Termiji

Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!