The Change Management Group

Anugerah Khas ini diberikan kepada The Change Management Group untuk mengenang jasa dan bakti mereka yang telah disumbangkan kepada perkembangan Universiti Sains Malaysia.

Antara sumbangan yang telah dicurahkan oleh kumpulan ini ialah menggubal strategi fungsi-fungsi perkhidmatan sokongan dalam Teknologi Maklumat, Human Capital, Kewangan dan Pusat Tanggungjawab; meningkatkan keupayaan dan intergrasi penyelarasan perkhidmatan sokongan; dan membudayakan perlaksanaan projek-projek dengan lebih berkesan.

Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang Alumni USM iaitu :
  • Encik Shaifubahrim Mohd Saleh (Sains Komputer 1983)
  • Encik Mohd Zulkifli Itam (Sains Kemasyarakatan 1983)
  • Encik Abdul Rais Abdul Majid (Sains Kemasyarakatan 1974)
  • Encik Ahmad Ghazali Md Kassim (Sains Kemasyarakatan 1975)
  • Datin Huzaimah Mohd Yusoff (Sains Kemasyarakatan 1974)

The Change Management Group telah menerima Anugerah Tokoh Alumni Khas dalam Majlis Sirih Pulang ke Gagang pada tahun 2010.

Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!