Pesta Konvokesyen Universiti Sains Malaysia ke-48 ini merupakan satu usaha untuk memperkenalkan Persatuan Alumni USM (PAUSM) kepada bakal Alumni disamping mencari peluang untuk memaksimumkan bilangan Alumni yang berdaftar dan menambahkan pendapatan PAUSM. Kali ini pesta konvokesyen bertemakan "Kesukarelawaan Gaya Hidup" yang amat bertepatan dengan prinsip Persatuan Alumni USM (PAUSM). Sepanjang hari Konvokesyen Persatuan Alumni USM (PAUSM) mendapat sambutan yang baik daripada semua pengunjung.
Add captionTeks/Foto : Nurul Hidayah Termiji

Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!