Pulau Pinang, 7 September 2013 : Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia (PAUSM) telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Bil. Ke-08 pada tahun ini. Mesyuarat dimulakan pada jam 9 pagi dengan perbincangan pelbagai agenda yang terdiri daripada projek dan urusan pentadbiran.


Teks /Foto oleh : Nurul Hidayah Termiji

Add us on Facebook Join us at Yahoo! Groups Be a member of our Portal Gateway Follow us on Twitter!